Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dann wird mir komisch från tyska till svenska

Das wird   –   Det blir
wird   –   blir
er wird   –   han kommer
wird   –   kommer att
bis dann   –   tills dess
wird genannt   –   kallas
dann   –   sedan
Bis dann!   –   Vi ses!
dann   –  
Und dann?   –   Och sen?
komisch   –   underligt
werden   –   bli, blir
werden   –   blir
das macht   –   det blir
die Mauer   –   muren
seitdem   –   sedan dess
erst   –   först
dass   –   att
merkwürdig   –   konstig
kalt   –   kallt
salzig   –   salt
bis   –   tills
bis   –   till, tills
nenne   –   nämn
zuerst   –   först
zunächst   –   först
kennt   –   känner
kennen   –   känner
lange   –   länge
mitten in   –   mitt i
seit   –   sedan
Annonser

Översätt dann wird mir komisch till andra språk

Franska

dann wird mir komisch på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

dann wird mir komisch på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

dann wird mir komisch på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

dann wird mir komisch på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.